Rekisterinpitäjä ja osoite

Lainaa-heti.fi Osoite:

  • Mäkelänkatu 25 A 3, 00550, Helsinki

Sähköposti: info@lainaa-heti.fi

Rekisterin nimi

Lainaa-heti.fi sivuston asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle muodostuu usean eri tekijän kautta. Tietojen keräämisen ja käsittelyn oikeusperuste muodostuu jostain seuraavista tekijöistä:

  • rekisteröidyn suostumus
  • sopimus
  • rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite
  • elintärkeiden etujen suojaaminen
  • yleistä etua koskeva tehtävä tai julkinen valta
  • rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu

Tietojen keräämisen, tallentamisen ja käsittelyn tarkoitus on puhtaasti parantaa sivuston toimivuutta, kerätä yleistä analytiikkaa käyttäytymisestä sivustolla vierailun aikana sekä löytää mahdollisia kehityksen kohteita käyttäjien tekemien valintojen perusteella. Lue lisää käsittelyn oikeusperusteista

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö muodostuu automaattisesti vierailuin yhteydessä kerätyistä tiedoissa. Teknisen keräämisen avulla emme voi saada tietoa kuten nimi tai sähköpostiosoite. Jos noita tietoja kerätään, tullaan ne tekemään erillisellä lomakkeella, mistä tiedustellaan asiakkaan suostumus tiedon tallentamiseen. Muut tiedot mitä kerätään, ovat teknisiä tunnistetietoja kuten käytetyn nettiselaimen malli sekä versio, vierailun ajankohta, mistä serveriltä sivustolle ollaan saavuttu, mitä laitetta sivuston selaamisen käytetään ja mistä maasta sivustolle on saavuttu. Lisäksi tallennamme IP – osoitteen korkeasti anonyymisoidusti, joten sen jäljittäminen yksittäiseen käyttäjään, tai muihin kerättyihin tietoihin ei ole teknisesti mahdollista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukainen tietolähde on evästeet. Emme suorita tietojen keräämistä, koostamista tai muuta vastaavaa muilla keinoilla, kuin itse asettamilla selain evästeillä, sekä Google Analytics palvelun toimittamista tiedoista.

Evästeet tietojen keräyksessä

Evästeet tietojen keräämisessä ovat kätevin ja yksinkertaisin tapa saada Lainaa-heti.fi sivuston toiminnasta tietoa analytiikkaa varten. Evästeiden toimita ei näy käyttäjälle laisinkaan, vaan kaikki toiminta ja asennus tapahtuu automaattisesti selaimen toimesta, kun evästeitä koskevat ehdot on hyväksytty käyttäjän toimesta. Kahdenlaisia evästeitä käytetään yleisesti nettipalveluiden toiminnassa: Kertaluontoisia evästeitä ja pitkäaikaisia evästeitä. Suurin ero näiden välillä on, että toinen poistuu selaimen muistista automaattisesti. Kertaluontoisesti asennettava eväste toimittaa tietoja käyttäjän valinnoista palvelussa. Nämä valinnat auttavat toimittamaan olennaista sisältöä, sekä yleisesti parantamaan käytettävyyttä. Palvelun kehittäjät saavat siitä arvokasta tietoa, miten sivustolla vierailevat käyttäjät toimivat. Seuranta eväste, eli pitkäaikainen eväste pysyy asennettuna selaimessa, kunnes siihen asetettu aktivisuusraja umpeutuu. Seurantaan käytetyn evästeen voi koska tahansa poistaa omatoimisesti, tai rajoittaa niiden tekemiä toimintoja. Evästeiden toiminnan rajoittaminen voi vaikutta palvelun toimivuuteen, joten käyttäjä tekee sen täysin omalla vastuulla. Yleistä tietoa evästeiden toiminnasta

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Rekisterin suojauksessa käytämme tietoturvallisia periaatteita, valvontaa ja henkilökunnan koulutusta. Tietoturvallinen toiminta tarkoittaa, että kaikki kriittiset osat, palvelut, sovellukset ynnä muut vastaavat pidetään aina ajantasaisesti päivitettynä. Tämä varmistaa haavoittuvuuksien ja mahdollisten tietohyökkäys kanavien sulkemisen heti, kun ohjelmiston toimittaja niistä on tietoinen. Valvonta rekisterin osalta kattaa kaikki henkilötiedot: Tietoja ei voi selata, tallentaa, muuttaa tai siirtää ilman merkintää lokirekisteriin. Kansioihin minne tiedot tallennettaan on rajattu pääsy työntekijöillä, ainoastaan nimetyt henkilöt voivat käsitellä tässä dokumentissa nimettyjä tietoja. Kerättyjä tietoja säilytetään lain salliman, kohtuulliseksi katsotun ajan. Kohtuulliseksi ajaksi katsotaan sitä, mikä kestää kerätyn tiedon hyödyntämiseen tai uudelleen tallettamiseen toisessa muodossa, kuten analytiikan viitteenä. Kehitystoiminnan aikataulut vaihtelevat, ja riippuen mihin tehtävään tiedot ovat tarkoitettu, voi aika miten pitkää kerättyjä tietoja tallennetaan vaihdella suuresti.

Kerättyjen tietojen siirtäminen

Kerättyjen tietojen siirtämiseen toiseen EU / ETA – maahan Lainaa-heti.fi palvelun toimesta on mahdollista, ja siihen pidätetään täydet oikeudet. Tietojen siirtäminen tehdään ainoastaan tapauksissa, jolloin se on liiketoiminnan jatkumisen, kehittämisen tai palvelun parantamisen takia ehdottoman olennaista. Pitäydymme myymästä kerättyä tietoa, tai muuten hankkia rahallista etua kolmansien osapuolien toimesta. Ainoastaan luotettavaksi katsottavat yhteistyökumppanit tulevat käsittelemään tietoja. Odotamme kaikilta yhteistyössä toimivilta tahoilta samaa tinkimättömyyttä ja lain mukaista tapaa tietojen käsittelyyn. Varmistamme aina ennen tietojen luovuttamista, että vastaanottajalla on kohdennettu henkilö, joka tuntee yleiset EU – lait koskien tietojen käsittelyä sekä tallennusta. Tietosuojavaltuutetun tietopaketti kerättyjen tietojen siirrosta

Käyttäjän oikeudet

Käyttäjällä on täysi oikeus pyytää omien tietojen tarkistamista palvelusta. Sivuston käyttäjän tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluun, ja tehdä tietojen tarkistuspyyntö lainmukaisessa muodossa, eli kirjallisesti allekirjoituksella varustettuna. Käyttäjällä on täysi oikeus estää kaikki tietojenkerääminen, suoramainonta tai muu vastaava toiminta evästeiden kautta. Tällä ei ole mitään muita seuraamuksia, kuin palvelu ei välttämättä toimi teknisesti yhtä hyvin, mitä evästeiden toimiessa normaalisti.

Ylläpitäjän oikeudet

Ylläpitäjällä on oikeus kerätä tietoa palvelun käyttäjistä lain antamien mahdollisuuksia nojalla. Tiedon kerääminen tulee tapahtua lakien mukaan, mutta sitä voidaan muuttaa asetettujen säädösten valossa. Muutoksista ilmoitetaan sivustolla, ja päivitetyt käyttöehdot hyväksytään jatkamalla palvelun käyttämistä. Ylläpitäjä varaa oikeuden muuttaa, päivittää, tai lopettaa halutessaan palvelun ilman mitään ennakkovaroitusta. Sivustolla tullaan ilmoittamaan muutoksista ja mahdollisesti suunnitelluista muutoksista, mutta niiden tekemiseen varataan oikeus ilmoittamatta. Lainaa-heti.fi ylläpito pidättää kaikki oikeudet koskien palvelun kehittämistä parhaaksi katsomallaan tavalla.

Selosteen saatavuus

Tämä seloste on kaikkien sivustolla vierailevien saatavilla, ja suositeltu luettavaksi.